Whitepaper samenvatting

Niet lijmen maar lassen - Kenniscentrum voor het verbinden van kunststof

Niet lijmen maar lassen - Kenniscentrum voor het verbinden van kunststof
De mogelijkheden van kunststoflassen 
Kunststof lassen omvat een scala aan mogelijkheden om diverse kunststof delen te verbinden. Lassen is, evenals mechanische technieken zoals schroeven en klikken,en chemische methoden zoals lijmen en kitten, een belangrijke verbindingstechniek.

Voordelen van kunststoflassen.
Voordelen van lassen zijn de grote sterkte,de grote reproduceerbaarheid en de korte cyclustijden van de verschillende technieken. Daarnaast zijn er geen toevoegmaterialen. Dat bespaart kosten en montagehandelingen.Het principe van het lassen van kunststoffen berust op de eigenschap van thermoplastische kunststoffen om steeds opnieuw tot smelten gebracht te kunnen worden. 

De doelstelling van de verschillende lastechnieken is de kunststof op de te lassen deelnaad opnieuw te smelten en te mengen.Het smelten gebeurt door verwarming van de kunststof ter plekke van de deelnaad,waarna moet worden gekoeld. Het lassen is beperkt tot thermoplastische kunststoffen, thermoharders zijn niet lasbaar.

Anders dan bij het lassen van metaal wordt de keuze voor een bepaalde lasmethode vooral bepaald door de vorm van het product en de eisen die worden gesteld aan product en proces. Daarnaast is de materiaalkeuze een belangrijke factor. Verder moetende investeringskosten en de kosten per product worden meegewogen in de keuze.
Wanneer je dit whitepaper downloadt ga je ermee akkoord dat je door de leverancier benaderd kan worden.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Kenmerken:
Publicatie datum: 11-02-2020
Bestandstype: pdf
Document: Artikel
Taal: NL
Gepubliceerd door: R. Dasbach

Lees ook

Hoofdmediapartnervraag-en-aanbod-logo.jpg
Mediapartners